زیبا بروفه بازیگر 44 ساله کشورمان از حمایت های مردم قدردانی کرد

پیام زیبا بروفه برای طرفدارانش

زیبا بروفه بازیگر کشورمان متن را برای قدردانی از مردم و طرفدارانش منتشر کرد.

این بازیگر 44 ساله مدتی پیش همسرش را از دست داده بود.

متن منتشر شده توسط زیبا بروفه

متن منتشر شده توسط زیبا بروفه

گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: صفحه شخصی زیبا بروفه